1-d VCA-VOL

Opdrachtgevers stellen steeds vaker eisen aan bedrijven in de industrie en bouwnijverheid: deze bedrijven dienen over een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) te beschikken. Met dit certificaat toont u aan dat uw bedrijf veilig werkt en streeft naar minder ongevallen op de werkvloer. Wilt u een VCA-certificaat behalen, dan moeten leidinggevenden op de werkvloer over het diploma VOL-VCA beschikken.

1-d VCA-VOL

 • 1 dag
 • 295,- *

Meer weten?

* Exclusief BTW en registratiekosten CCV, inclusief lesmateriaal, pasje, uitgebreide lunch, koffie & thee

Algemene informatie

Doelstelling cursus

De doelstelling is dat de cursist na afloop van de cursus inzicht heeft in alle veiligheidsaspecten waarmee het werken op terreinen en gebouwen van bedrijven is verbonden en in staat is zijn medewerkers veilig en verantwoord te laten werken. Bovendien maatregelen kunnen nemen om onveilige situaties te voorkomen.

Cursusinformatie

De 1-daagse cursus wordt gegeven op onze locatie in Etten-Leur. Het examen is aansluitend aan de cursusdag. Om de kans van slagen aanzienlijk te vergroten wordt zelfstudie van het lesmateriaal voorafgaand aan de cursus nadrukkelijk geadviseerd! Een redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is nodig om deze cursus te volgen. 

Programma

Tijdens de training komende de volgende onderwerpen aan bod:

 • Arbowet regelgeving en uitvoering
 • Risico’s en preventie
 • Leiding geven en veilig werken
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gevarenbronnen
 • Toxicologie
 • Ergonomie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veiligheidsprocedures
 • Taak risico analyse
 • Bedrijfsnoodplan
 • Werken op hoogte

Locatie

Logistiek Opleidings Centrum LOC bv

Handelsweg 11
4879 AJ Etten-Leur

Inschrijven voor deze training

Neem contact met ons op voor de actuele startdata en beschikbaarheid.