VCA-VOL klassikaal

Opdrachtgevers stellen steeds vaker eisen aan bedrijven in de industrie en bouwnijverheid: deze bedrijven dienen over een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) te beschikken. Met dit certificaat toont u aan dat uw bedrijf veilig werkt en streeft naar minder ongevallen op de werkvloer. Wilt u een VCA-certificaat behalen, dan moeten leidinggevenden op de werkvloer over het diploma VOL-VCA beschikken.

Na het volgen van onze 1-daagse cursus heeft de deelnemer inzicht in alle veiligheidsaspecten waardoor er veilig en verantwoord gewerkt kan worden. Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Arbowet regelgeving en uitvoering
 • Risico’s en preventie
 • Leiding geven en veilig werken
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gevarenbronnen
 • Toxicologie
 • Ergonomie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veiligheidsprocedures
 • Taak risico analyse
 • Bedrijfsnoodplan
 • Werken op hoogte

Bj een positieve afronding van het examen (aansluitend aan de cursus) ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 10 jaar. 

VCA-VOL klassikaal

 • 1 dag
 • Cursusprijs € 325,- *

Kan meetellen voor 7 uur theorie code 95

Meer weten?

* Exclusief BTW en registratiekosten CCV, inclusief lesmateriaal, pasje, uitgebreide lunch, koffie & thee

Actuele cursusdata