18 november 2020

Wijziging richtlijn vakbekwaamheid (code 95)

Wijziging richtlijn vakbekwaamheid

Het CCV kondigde eerder al aan dat er per 1 oktober 2020 wijzigingen zouden komen in de richtlijn vakbekwaamheid. Deze termijn is gewijzigd waardoor deze nieuwe richtlijn vakbekwaamheid bestuurders ingaat op 1 januari 2021. 

-  Het terugdringen van het aantal ADR uren:
In de nieuwe richtlijn is opgenomen dat ADR voor maximaal 14 uur kan meetellen, ongeacht of het om een initiële of een verlengingscursus gaat. 
 
-  Het opknippen van cursussen:
De nieuwe richtlijn schrijft voor dat dagdelen op aaneengesloten dagen moeten plaatsvinden. Voor praktijktrainingen en e-learningscursussen is dit problematisch. Voor deze varianten wordt een oplossing gezocht. Mocht dit onverhoopt tóch niet lukken en moeten ook opgeknipte praktijktrainingen en e-learningscursussen op aaneengesloten dagen plaatsvinden? Dan zal de specifieke regelgeving op dit betreffende thema met een redelijke termijn worden uitgesteld.
 
-  Het maximeren van het aantal uren e-learning:
Per 35 uur nascholing mag straks nog 12 uur e-learning gevolgd worden. Het CBR is onlangs gevraagd om samen met de sector hier een invulling aan te geven. Er is in dit kader een werkgroep opgericht, met daarin o.a. een delegatie vanuit de Klankbordgroep nascholing. Als de werkgroep haar taak heeft afgerond informeren wij jullie hier graag over.
 
-  Variatie binnen de nascholingscyclus:
De hierboven genoemde werkgroep zoekt ook een oplossing om méér variatie binnen de nascholingscyclus te verplichten, om te voorkomen dat er viermaal dezelfde cursus gevolgd kan worden.
 
Voor alle bovenstaande punten geldt dat er géén nascholingsuren worden geschrapt als op 1 januari 2021 de wijzigingen ingaan. Heeft een cursist voor 1 januari 2021 méér dan 12 uur e-learning gevolgd? Dan blijven deze uren gewoon meetellen tot de eerstvolgende verlenging. Het is dan echter niet mogelijk om na 1 januari 2021 nog meer e-learninguren te volgen, omdat het maximum van 12 uur per 35 uur nascholing al is bereikt. 

Vervallen vrijstelling chauffeurs geboren voor 1 juli 1955
Inmiddels is duidelijk dat de geplande wetswijziging om codes 95 ongeldig te verklaren niet op 1 april 2020 inwerking is getreden. De specifieke doelgroep wordt hierover op korte termijn vanuit het ministerie van IenW geïnformeerd. Deze wetswijziging gaat in op 1 december 2020.: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-349.html?fbclid=IwAR3LNcOW6SwhrlN-ZWRD1ib6SlXtemJTDbWeJM3b3yEspUcCQnNS-q3XytE
 


  • Altijd maatwerk
  • Elke week nieuwe cursussen
  • Enthousiaste professionals
  • Hoge kwaliteit
  • Incompany opleidingen mogelijk